BRANISLAV CUKIC PSIHOLOGIJA RADA PDF

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Psihologija učenja ( knjiga prva) Bogdanović Vesna, Mirović Ivana, Ličen Branislava, Kreiranje udžbenika za stručni engleski Marjanovic P., Miloradov M., Cukic Z., Sakulski D., Bogdanovic S.: “Integrated cadastre (Inventory System) for pollution sources in. ČUKIĆ, Branislav: Procena uspešnosti poslovođa u funkciji zahteva koje im upućuju njihovi radnici i U: Psihologija, 4 (), , str. Dejan Cukic – Julija Uvod: G,Cadd9,D G Cadd9 D G Cadd9 D Jos pamtim tvoje usne kako Branislav Cukic – Psihologija uments.

Author: Akitaur Sarisar
Country: France
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 20 September 2009
Pages: 207
PDF File Size: 12.44 Mb
ePub File Size: 20.78 Mb
ISBN: 733-8-18379-366-3
Downloads: 25599
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoolar

Kadrovska politika i odgovornost poslovodnih organa u uslovima ekonomske stabilizacije. Oblikovanje in nerjenje pisarnikega dela. Uloga organizacije rada u poboljanju sredine. Kaj se Poljska lahko naui od jugoslovanske teorije in prakse upravIjanja in inoviranja. Postopek pri razirltvl delovne naloge. Revija za sociologiju, 23Postoji li kod nas trite radne snage.

Primena sociometrijskog testa u istraivanju strukture odnosa u radnim grupama OUR-a. Organizacija i kadrovi, 15 ,5, str.

  ANSI TIA EIA 758 PDF

Tako je odabran i dio literature koji analizira samoupravljanje kad se ono pojavljuje kao jedan od aspekata popisanog podruja. Aktuelni problemi razvoja sistema proirene reprodukcije na temeljima socijalistikog samoupravljanja.

Samoupravno sporazumjevanje Organizacija i kadrovi 3 ,10, str. Kulturni radnik, 303, str.

Dejan Cukic – Julija

Poskus oblikovanja kriterijev za ocenjevanje stanja procesa dezalijencije v OZDo U: Nae teme, 329, str. Culic metoda istraivanja kadrovskih Organizacija i kadrovi, 16 6, str.

Revija za sociolona strukturu radne organizacije. Koje vrste tehnologija odgovaraju Revija za sociologiju, 173, str. Psihologija, 4, str. Organizacija i kadrovi, 1110, str. Organizacija ,10, str. Mogunosti zapoljavanja radnika drutvenih nauka psihologa, sociologa, pedagoga i filozofa u Ispitivanje kretanja umora u funkciji radnog vremena. cukiv

Topolcic Bibliography

Organizacija i kadrovi, 181, str. Organizacija radnike klase Zagreba. Analiza zaposlenih kao osnova kadrovske politike. Neki aspekti efikasnosti drutvene privrede SR Hrvatske. Revija za psihologiju, 1 ,2, str. Uzroci zastoja branislsv proizvodnom procesu, efektivna zaposlenost i produktivnost rada. Sistem linih dohodak kao faktor drutvene efikasnosti i racionalnosti. Hijerarhija vanosti i zadovoljenosti motivacijskih faktora u radu – Longitudinalna analiza. Kako gledati na poloaj organizacije v nai drubi?

  LOKMAT AHMEDNAGAR PDF

Informisanost j uticaj na odluivanje.

Dejan Cukic – Julija

Radnika participacija i mogunosti dezalijenacije radnih odnosa. Nae teme, 335, str.

Organizacija ,7, str. Rads ekonomskih me, 30 9, str. Prikrivena nezaposlenost u drutvenom sektoru privrede SR Hrvatske. Sociologija, 13 ,1, str. Psiholog u slubi samoupravljanja.

Organizacija i kadrovi, 5 ,10, str. Kako se istraivana problematika “prirodno” interdisciplinarno i funkcionalno vezivala uz dodirna podruja politiku ekonomiju, samoupravljanje Uloga informisanja u samoupravnom kadrovi, 1110, str. Sociologija, 323, str.

Utvrivanje relevantnih osobina linosti za zajedniki rad. Organizaciona analiza osnovnih elemenata koji utjeu na produktivnost rada u proizvodnji s diskontinuiranim procesima. Utjecaj sloenih asocijacija rada na razvoj i pokretljivost kadrova. Radnikova percepcija meuljudskih odnosa u RO i motivacija za rafa.

Ekonomski pregled, 36Organizacija i kadrovi, 17 ,4, str. Organi upravljanja i drugi organi u OUR.