ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Tunos Vuzshura
Country: Austria
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 15 December 2014
Pages: 70
PDF File Size: 11.4 Mb
ePub File Size: 1.86 Mb
ISBN: 119-3-51841-727-1
Downloads: 7614
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazilkree

Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Elektroda se dalje topi, sliva zavwrivanje zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova.

Ovaj postupak je u upotrebi od Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V. Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala.

Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama. Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. U upotrebi je od Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom.

Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu. Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore.

  EL HOMBRE COOPERATIVO GEORGES LASSERRE PDF

Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje.

Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus ele,trolucno.

Elektrolučno zavarivanje

Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom. Zavarivanje nikla i njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal.

Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Ovaj postupak se malo primenjuje. Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom.

Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno zavarifanje ili poniklovati.

Ručno elektrolučno zavarivanje – Wikipedija

Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom. Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije.

  EL AMOR QUE ME JURASTE SILVIA MOLINA PDF

Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje. Ovakvo zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta.

Elektrolučno zavarivanje — Википедија, слободна енциклопедија

Uvek se ispod sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan.

Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom zavaarivanje prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk. Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje.